Súťaž - Správa pre Červené stužky

Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána

Sovietských hrdinov 80
089 01 Svidník

Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána, Sovietkých hrdinov 80, Svidník 089 01

Správa o aktivitách na škole ku svetovému dňu boja proti AIDS


Naša škola sa už niekoľko rokov zapája do kampane boja proti AIDS nosením červených stužiek. Tohto roku sme na škole urobili nástenku s danou tematikou a taktiež sme viedli diskusie so žiakmi v rámci triednických hodín. Žiaci 3.A triedy mali v októbri prednášku na tému Imunoalteračné ochorenia, AIDS s MuDr. Žakovou. Žiaci našej školy sa v novembri zúčastnili prednášok a diskusii s Mgr. Paňkovou z Grécko- katolíckej charity na témy Rodina ako systém, Duševné zdravie a závislosti a Obchodovanie s ľuďmi a novodobé otroctva. So svojimi životnými skúsenosťami prispeli aj klientky Grécko- katolíckej charity vo Svidníku. Žiaci sa zapájali do diskusie s veľkým záujmom. Sme presvedčení, že diskusie na danú tému ich natoľko zaujali, že sa budú naďalej aktívne zapájať do boja proti AIDS.

Mgr. Mária Labunová