Súťaž - Správa pre Červené stužky

Špec.základná škola

Zvolenská cesta 59
98401 Lučenec


Aj v školskom roku 2018/2019 sme sa zapojili do 12.ročníka celoslovenskej kampane s názvom Červené stužky rôznymi aktivitami a samozrejme umiestnením plagátu kampane na viditeľnom mieste v škole.
Dňa 12.októbra 2018 prebehol na školskom dvore na Zvolenskej ceste turnaj vo vybíjanej, ktorý sa uskutočnil v rámci súťaže Športom pre Červené stužky. Hralo po šesť hráčov zo siedmych tried. Žiaci boli oboznámení s pravidlami vybíjanej, dozeralo a hlavne dbalo sa na dodržiavaní týchto pravidiel.
Ďalšou aktivitou bola výtvarná súťaž "Logo pre Červené stužky", do ktorej sme poslali 3 najlepšie žiacke práce.
Dňa 22. novembra 2018 žiaci absolvovali besedu s príslušníkom PZ Lučenec na tému Obchodovanie s ľuďmi. Príslušník PZ im prehral film o tom, akým spôsobom postupujú tí, ktorí praktizujú takýto obchod a ako získavajú svoje obete. Po filme bol priestor na diskusiu.
V minulých ročníkoch kampane sme sa zapojili do súťaže „Živá“ Červená stužka. Aj tento rok tomu nebolo inak, aj keď to tentokrát nebolo súťažne. 23.novembra 2018 sme na školskom dvore zobrazili obraz červenej stužky pomocou červenej látky, ktorú nad hlavami držalo asi 20 žiakov a 7 učiteľov, ale zapojených v aktivite bolo približne 40 žiakov.
Poslednou aktivitou bola výroba a následné nosenie červenej stužky, ktoré sa uskutočnilo od 26.novembra 2018 do 30.novembra 2018 ako prejav solidarity voči všetkým, ktorí sú nakazení vírusom HIV alebo postihnutí chorobou AIDS.
Zodpovedná osoba: Mgr.Erika Šoltésová

Mgr.Erika Šoltésová