Súťaž - Správa pre Červené stužky

SOŠ pre ŽSPI

Kutnohorská 675/20
96701 Kremnica

Svetový deň boja proti AIDS 1. december tento rok vyšiel na sobotu, preto naša účasť na 12. ročníku celoslovenskej kampane Červené stužky vyvrcholila už 29. novembra 2018 prednáškou spojenou s besedou na tému HIV/AIDS.
Aj tento rok nám ju pripravila p. Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom. Aj keď besedu mávame každoročne a niektorí žiaci sa na nej už v minulosti zúčastnili (čo patrične okomentovali:-), pani Malatincová sa nikdy neopakuje, vždy povie niečo nové alebo nejakým iným ešte zaujímavejším spôsobom, ktorý žiakov preberie a potom s ňou veľmi živo na túto tému besedujú.
Pred besedou dvaja žiaci porozdávali ostatným spolužiakom a aj zamestnancom školy pripravené červené stužky, aby ich nosením vyjadrili svoju podporu a solidaritu s tými, ktorí sú touto chorobou nakazení a aby im pripomínali aj potrebu prevencie.
Kampaň na našej škole začala už v októbri vytvorením nástenky a sledovaním filmov Anjeli a Príbehy anjelov počas hodín etickej výchovy. Na hodine komunikačných zručností (je to povinne voliteľná hodina, pretože našu školu navštevujú žiaci so sluchovým postihnutím a s narušenou komunikačnou schopnosťou) sme vyrábali červené stužky a debatovali o probléme HIV a AIDS aj o význame kampane Červené stužky.
Veľmi úspešný bol aj maratón v bedmintone, ktorý sme zrealizovali v rámci súťaže Športom pre Červené stužky 21. 11. 2018.
Sme radi, že jesenné mesiace v škole sme mali vďaka kampani vyplnené zmysluplnými aktivitami, ktoré žiakom pripomínajú, že problém HIV/AIDS sa týka nás všetkých.

Mgr. Andrea Ondrejková