Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola

Kovarce 164
95615 Kovarce

V dňoch 18. - 20. 11 2019 sme v našej škole zorganizovali prvý ročník súťaže - Športom pre Červené stužky. V utorok 19. 11. súťažilo vo futbale 12 dievčat rozdelených do 2 družstiev. 18. a 20. 11 si zase vo futbalovom turnaji zmeralo sily 32 chlapcov. Dievčatá aj chlapci boli z rôznych ročníkov. Ďakujeme všetkým zapojeným žiakom za ich účasť a zároveň sa chceme poďakovať aj pánovi učiteľovi Mgr. Martinovi Tomkovi, ktorý dané turnaje zorganizoval.

Mgr. Martina Janebová