Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom

Školská 766/2
97242 Lehota pod Vtáčnikom

Do tejto súťaže sa nám zapojili triedy na druhom stupni našej ZŠ v Lehote pod Vtáčnikom. Hrali proti sebe paralerné triedy chlapcov a dievčat vo futbale. Celkovým víťazom sa stali chalani z piateho ročníka.

RNDr. Černáková Dagmar