Súťaž - Športom pre Červené stužky

Špeciálna základná škola s materskou školou internátna (Spojená škola)

Brezová 1
905 01 Senica

Súťaž - Športom pre Červené stužky

Názov a adresa školy: Špeciálna základná škola s materskou školu internátna a Praktická škola internátna (Spojená škola), Brezová 1, 905 01 Senica
Zapojené osoby: všetci prítomní žiaci variantu A, B a praktickej školy, s výnimkou žiakov s autizmom – 82 /zo 110/ a 20 pedagogických zamestnancov
Zodpovedná osoba: Mgr. Zdenka Štvrtecká
Dátum uskutočnenia: 21. 11.2019

Dňa 21.11.2019 sa v našej telocvični uskutočnil futbalový turnaj v rámci kampane „Červené stužky“, ktorý prebiehal v dvoch kategóriách. V 1.kategórii súťažili žiaci 1.stupňa, variantu B a praktickej školy. Zábavnou formou súťažili o titul najlepšieho strelca a najšikovnejšieho družstva. V 2.kategórii súťažili žiaci 2.stupňa spôsobom „trieda proti triede“. Konečné poradie sa určovalo na základe výsledkov všetkých zápasov:
1. A8
2. A5, A7
3. A6
4. A9
Okrem dobrého pocitu a radosti z pohybu každá trieda bola ocenená diplomom a sladkou odmenou.

Mgr. Zdenka Štvrtecká