Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola Jána Domastu

Cabaj-Čápor 1085
951 17 Cabaj-Čápor

Základná škola Jána Domastu Cabaj – Čápor 1085, 951 17 Cabaj - Čápor


Športom pre Červené stužky

Dátum realizácie: 15. a 16. novembra 2018
Ročníky: 1.A – 4.A a 5.A – 9.A
Počet zúčastnených: 54 žiakov a 5 pedagógov
Zodpovedná osoba: Mgr. Monika Gálová – protidrogový koordinátor ZŠ
Popis turnaja: Žiaci si vybrali pre nich najzaujímavejší šport – vybíjanú. Turnaj sa odohral počas 2 dní, nakoľko sa ho zúčastnili ročníky primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania po 6 z každej triedy. Žiaci aktívne hrali v areáli školy na multifunkčnom ihrisku.
Žiaci z ročníkov primárneho vzdelávania sa zapotili pri hre, nakoľko prvý a druhý ročník sa so športom oboznamujú, s pravidlami sa vžívajú. Zažili spoločne veľa úsmevných chvíľ pri vybíjaní.
Žiaci z vyšších ročníkov majú pravidlá tohto športu už vžité. Hrali by do posledných síl. Po skončení turnaja chceli turnaj predĺžiť – „Hrajme ďalej, veď ešte svieti slniečko,“ znelo odôvodnenie.
Počas oboch dní nás aktívne podporovali fanúšikovia – spolužiaci.
Veríme, že do budúceho ročníka sa zapojí väčšie množstvo žiakov.
V Cabaji – Čápore, 21.novembra.2018

Mgr. Monika Gálová