Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola Jána Domastu

Cabaj-Čápor 1085
951 17 Cabaj-Čápor

Základná škola Jána Domastu Cabaj – Čápor 1085, 951 17 Cabaj - Čápor


Športom pre Červené stužky

Dátum realizácie: 23. a 25. októbra 2019
Ročníky: 2.A – 4.A a 5.A – 9.A
Počet zúčastnených: 60 žiakov a 5 pedagógov
Zodpovedná osoba: Mgr. Monika Gálová – protidrogový koordinátor ZŠ
Popis turnaja: Pedagógovia spolu so žiakmi vybrali jeden z najúspešnejších a najobľúbenejších športov na našej škole – vybíjanú. Turnaj sa odohral počas 2 dní, nakoľko sa ho zúčastnili ročníky primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania v čase mimo vyučovania.
Žiaci z nižších ročníkov hrali v zmiešaných družstvách a to 2. – 4. ročník. Hrali sa 3 turnaje tvorené zo 7 hráčov.
Žiaci aktívne hrali v areáli školy na multifunkčnom ihrisku.
Zažili spoločne veľa úsmevných chvíľ pri vybíjaní.
Žiaci z vyšších ročníkov majú pravidlá daného športu už vžité. Po ukončení turnaja sa žiakom nechcelo opustiť areál školy, preto sme spoločne pristúpili k ďalšej skupinovej hre – futbalu. Počas oboch dní nás aktívne podporovali fanúšikovia – spolužiaci.
Hrali sme pre zábavu a vyhrali všetci zúčastnení. Veď šport je zábava a tentokrát to bolo pre dobrú vec: Podporu chorých.
Veríme, že do budúceho ročníka sa zapojí väčšie množstvo žiakov.
V Cabaji – Čápore, 28.októbra 2019

Mgr. Monika Gálová