Súťaž - Športom pre Červené stužky

Súkromná SOŠ polytechnická DSA

Koniarekova 17
91810 Trnava

Dňa 27.septembra sa v našej škole konal celoškolský športový deň v rámci aktivity Športom pre Červené stužky. Disciplíny boli veľmi zaujímavé a hlavne rôznorodé, takže každý žiak či zamestnanec si mohol bez problémov nájsť tú svoju. Napríklad tenis, badminton, stolný tenis, skok do diaľky, pretláčanie rúk, hod na kôš, skoky cez švihadlo. Pre menej pohybovo zdatných sme pripravili piškvorky či dámu alebo šach. Pre najsilnejších pretláčanie rúk. Zapojili sa všetci žiaci prítomní v ten deň v škole približne 140. Učitelia pomáhali pri organizácii a niektorí sa aj aktívne zapojili. Školská telocvičňa aj okolie školy žili celý deň športom a vládol tu čulý ruch. Nebolo dôležité, kto zvíťazil, ale to, aby si každý zo zúčastnených našiel tú svoju disciplínu a získal bod pre svoju triedu. Vďaka podpore pána riaditeľa, ktorý športový deň vyhlásil a skvelej organizácii pod vedením p.uč.Gálika sa táto akcia určite nekonala poslednýkrát a veríme, že sa z nej stane pekná každoročná tradícia.

Ing.Slavkovská