Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola s materskou školou V.M., Ul.9.mája 718

9. mája 718
98055 Klenovec

Slogan "Športom pre Červené stužky" sa 29. októbra 2018 niesol v priestoroch našej telocvične. Radosť, chuť a odhodlanie vydržať sprevádzali žiakov I. a II. stupňa spolu s pedagógmi v tanečných rytmoch Just dance. Sladká odmena pre najvytrvalejších a dobrý pocit boli výborným zakončením nášho športového dopoludnia.
Počet zúčastnených 150 žiakov a pedagógov.

Mgr. Lucia Medveďová