Súťaž - Športom pre Červené stužky

Špec.základná škola

Obrancov mieru 879/9
96212 Detva

V dňoch 20.11.2019 a 21.11.2019 bol na Špeciálnej základnej škole Obrancov mieru 879/9 v Detve, v rámci kampane Športom pre Červené stužky, zrealizovaný Školský športový turnaj v stolnom tenise venovaný kampani červené stužky - Športom pre Červené stužky.
Žiakom školy bola pred začiatkom turnaja odprezentovaná prezentácia, ktorá im objasnila tému a cieľ kampane. Následne si žiaci spolu s triednymi učiteľkami v rámci vyučovacej hodiny pracovné vyučovanie vyrobili červené stužky, ktoré budú nosiť pripnuté v termíne od 25.11.2019 do 01.12.2019.
Po ukončení tejto aktivity sa začal Školský športový turnaj v stolnom tenise.
Turnaja sa zúčastnilo 29 z 32 žiakov školy a 5 zo siedmych pedagogických zamestnancov školy.
Turnaj prebehol v piatich kategóriách.
I. kategória mladšie žiačky, mladší žiaci – víťaz Michal O.
II. kategória starší žiaci – víťaz Mário G.
III. kategória staršie dievčatá – víťazka Ida Č.
IV. kategória dorastenci – víťaz Miroslav G.
V. ped. zamestnanci – víťazka Erika K.

Víťazi dostali za svoje športové umiestnenie diplomy a sladkú odmenu, ostatní športovci obdržali sladké odmeny.
Vzhľadom na fakt, že na škole sú vzdelávaní žiaci s diagnostikovaným mentálnym postihnutím konštatujeme maximálnu spokojnosť nielen so športovými výsledkami, ale i so správaním žiakov a s prijatím témy, ktorá im bola odprezentovaná.
Ďakujeme organizátorom za možnosť zapojiť sa do kampane.

Mgr. et Mgr. Erika Kajbová