Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola v Marhani

Marhaň 115
086 45 Marhaň

„Športom pre Červené stužky"- v tomto duchu sa niesol v ZŠ v Marhani ,14.novembra popoludní, futbalový turnaj medzi žiakmi 2.stupňa našej školy. V kategórii mladších žiakov súťažili žiaci 5.a 6.ročníka s týmto poradím 1.miesto 6.B , 2.miesto 6.A, 3.miesto 5.B. V kategórii starších žiakov súťažili žiaci 7. a 9. ročníka s týmto poradím:1.miesto 9.A, 2.miesto 7.B, 3.miesto 7.A.Turnaja sa zúčastnilo 30 žiakov a 2 pedagógovia. Pre nás boli víťazi všetci, ktorí podporili túto peknú myšlienku.

Mgr. Emília Michalovová