Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola s MŠ

Ulica pod Chočom 550
03481 Lisková

Turnaj Športom pre Červené stužky sa v našej základnej škole uskutočnil vo štvrtok 8.11.2018. Zvoleným typom športu bol florbal. Na celom turnaji sa zúčastnilo 150 žiakov rozdelených do družstiev podľa ročníkov a 16 učiteľov (samostatný benefičný zápas). Radi sme podporili Vašu kampaň v boji proti AIDS športovou aktivitou, pretože sme mohli žiakom zdôrazniť, že zdravý životný štýl,ku ktorému šport neoddeliteľne patrí, je veľmi dobrou prevenciou aj v tejto oblasti. Víťazom bolo najväčšou odmenou vedomie, že podporili správnu vec. Tešíme sa na ďalšie ročníky v kampani Červené stužky. Miroslava Šulíková a Lucia Koniarová

Miroslava Šulíková, Lucia Koniarová