Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola s MŠ Dolná Strehová

Imre Madácha 3
99102 Dolná Strehová

Dňa 27. 11. 2018 sa konali aktivity súťaže Športom pre Červené stužky. Žiaci súťažili po ročníkoch v osobitných kategóriách chlapcov a dievčat. Každá skupina v ročníku bola rozdelená na dve družstvá. Žiaci všetkých ročníkov súťažili v basketbale na dva polčasy. Hralo sa na víťaza ročníka v kategóriách chlapci a dievčatá. Po ukončení zápasov medzi družstvami v rámci ročníkov, sa ich víťazi stretli v medziročníkových turnajoch. Podľa očakávania vyhrali žiaci a žiačky 9. ročníka. Žiakom sa turnaj páčil a snažili sa všetci až do konca ako na palubovke, tak aj v hľadisku.

Mgr. Kubiš