Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola s MŠ Dolná Strehová

Imre Madácha 3
99102 Dolná Strehová

Tento rok sme sa opäť zapojili do kampane ,,Športom pre Červené stužky". Turnaj Športom pre Červené stužky sa v našej základnej škole uskutočnil v piatok 15.11.2019. Zvoleným typom športu bola prehadzovaná cez volejbalovú sieť.
Z celkového počtu 118 žiakov sa turnaja zúčastnilo 88 žiakov našej školy. Medzi mladšími žiakmi zvíťazila 6. trieda, ktorá nepoznala pocit prehry. Čo sa týka starších žiakov, zvíťazili žiaci 8. triedy. Na prvom stupni sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka, kde víťazne vzišlo družstvo 4. triedy. Súťaže sa zúčastnili miešané družstvá chlapcov a dievčat v jednotlivých triedach. Nakoniec turnaja sa uskutočnil propagačný zápas medzi staršími žiakmi a učiteľmi našej základnej školy. Turnaj mal veľmi dobrú odozvu medzi žiakmi a všetci sa zhodli na tom, že sme si spestrili obyčajný novembrový deň podporou správnej veci.

Mgr. Miroslava Chrťanská