Súťaž - Športom pre Červené stužky

Gymnázium sv. Františka v Žiline

J.M. Hurbana 44
010 01 Žilina

V dňoch 21.-22.11. 2018 sa uskutočnil školský florbalový turnaj pre Červené stužky, ktorým žila celá škola. Zmiešané družstvá jednotlivých tried súťažili v dvoch kategóriách a pod vedením profesionálnych rozhodcov z radov študentov. Podmienkou pre zapojenie do turnaja boli aj červené a biele tričká. Na víťaza čakal putovný pohár.
Sme radi, že sme aj športom podporili kampaň, ktorej sme organizátorom.

PhDr.Anna Poláčková