Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola s MŠ

Urmince 298
95602 Urmince

Naša škola sa aj tento rok zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky.

Relácia, nástenka

Pre bližšie oboznámenie žiakov s témou kampane o HIV a AIDS, sme v spolupráci s nimi pripravili nástenku s plagátom a faktami, o ktorých je dobré vedieť viac. Pre školský rozhlas bola pripravená krátka relácia o kampani. Priestor venovať sa tejto problematike, majú žiaci na triednických hodinách a tiež na hodinách biológie, kde si preveria svoje vedomosti v protidrogovom kvíze, ktorý zrealizujeme v mesiaci december.

Športom pre Červené stužky

V trinástom ročníku sme sa rozhodli do kampane zapojiť formou športovej aktivity a dňa 13.11.2019 sme na škole zorganizovali turnaj v prehadzovanej. Žiaci mali v tento deň oblečené červené tričká ako prejav solidarity s ľuďmi chorými na HIV alebo AIDS. Do turnaja sme zapojili žiakov druhého stupňa ZŠ. Jednotlivé ročníky si vytvorili tímy v počte šesť hráčov rozdelených do troch skupín a hrali medzi sebou každý s každým. V každej skupine sme určili víťazov, ale v podstate víťazí boli všetci zúčastnení.
Žiaci, ktorí sa priamo nezúčastnili turnaja mali v priestoroch školy pripravené pohybové hry.

Mgr. Peter Bahorec

Mgr. Peter Bahorec