Súťaž - Športom pre Červené stužky

Spojená škola Pavlovce nad Uhom

Kapušianska 2
07214 Pavlovce nad Uhom

Športom pre Červené stužky kampane Červené stužky 2018
20.11.2018 žiaci I. stupňa sa aktívnym športovaním zapojili do kampane Červené stužky. 14 športovcov od 1. ročníka až po 4. ročník sa rozdelili do dvoch družstiev a športovali v prehadzovanej, v našej telocvični. Žiaci svojou obratnosťou, šikovnosťou a preukázaním športového ducha podporili kampaň Červené stužky.

Mgr. Jana Matyiová