Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola

Široké 141
08237 Široké

Dňa 29.10.2019 sa na Základnej škole Široké 141,08237 Široké uskutočnil florbalový turnaj pre žiakov druhého stupňa zákaldných škôl. Turnaja sa zúčastnilo 12 tried v počte viac ako 200 žiakov a jedno družstvo s počtom viac ako 20 učiteľov. Družstvo tvorili žiaci triedy v počte 4 hráci plus jeden brankár, pričom hráči sa striedali. Turnaj sa uskutočnil v starej a novej telocvični našej základnej školy. Celkovým víťazom turnaja boli žiaci 9.B triedy ktorý zdolaliaj tím učiteľov.

Mgr. Miroslava Zelinková, PhD.