Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola

Široké 141
08237 Široké

Dňa 14.11.2018 sa žiaci našej školy pod vedením Mgr. Kamila Olejára zúčastnili florballového turnaja v rámci SK Florball ligy chlapcov v meste Lipany okres Sabinov. Obsadili 2. miesto. ŠKolský florballový tím tvorili žiaci ôsmeho a deviateho ročníka.

Mgr. Miroslava Zelinková, PhD.