Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola s materskou školou

Školská 267
059 52 Veľká Lomnica

Dňa 18.11.2019 sa na ZŠ s MŠ Veľká Lomnica uskutočnila zaujímava súťaž a môžme povedať, že už tradičná súťaž v silovom štvorboji v rámci kampane Červené stužky. Naši žiaci si mohli vyskúšať svoje všeobecné silové schopnosti v šplhu bez prírazu, zhyboch, sed – ľah za 30 s a v trojskoku znožnom z miesta. V príjemnej atmosfére sa stretli žiaci a niektorí pedagógovia II. stupňa. Počet účastníkov prekonal aj minuloročný rekord. Všetci súťažiaci išli na dno svojich síl a podávali výborné výkony. Hoci víťazmohol byť iba jeden a tentokrát sa ním stal Jaroslav Polhoš 8.B, na druhom mieste skončil Sebastián Pišta 7.B a tretí skončil Michal Polhoš 8.C. Športové popoludnie sa páčilo a všetci zúčastnení sa zhodli, že aj športom povieme NIE drogám, alkoholu, neviazanému životu a jednoznačne vyjadríme svoj postoj ku celosvetovej chorobe AIDS/HIV.

Mgr. Milan Tropp, Mgr. Katarína Zoričáková, Mgr. Michaela Olšavská