Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola s materskou školou

Školská 267
059 52 Veľká Lomnica

Dňa 22.novembra 2018 sa konal už druhý ročník zaujímavej súťaže v silovom štvorboji. Svoje sily si zmerali žiaci 2. stupňa našej školy. Akcia bola súčasťou kampane "Športom pre Červené stužky". Naši žiaci si mohli vyskúšať svoje všeobecné silové schopnosti v šplhu bez prírazu, zhyboch, sed – ľah za 30 s a v trojskoku znožnom z miesta. Po minuloročnom prvom ročníku sme v tomto druhom privítali viac súťažiacich - viac ako 20, čo nás nesmierne teší a ukazuje aj na fakt, že žiakom na ich zdraví a zmysluplnom živote záleží. Hoci víťazom môže byť iba jeden -tentokrát Kristián Pišta z 8.B, všetci zúčastnení povedali NIE drogám a neviazanému životu. Ďakujeme! Mgr. Milan Tropp

Mgr. Milan Tropp, Mgr. Lucia Bobovská