Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola s MŠ

Tekovská Breznica 700
96652 Tekovská Breznica

Dňa 29.10.2019 naša škola usporiadala športové podujatie určené na podporu kampane proti AIDS. Aj takouto formou sme chceli dať najavo, že nám nie je táto problematika ľahostajná. Športové podujatie sa týkalo žiakov prvého a aj druhého stupňa našej školy. Do hry sa zapojili žiaci prvého stupňa v počte 38 detí a 5. vyučujúci.Na druhom stupni sa zapojilo 51 žiakov a 5 pedagógov. Zahrali si obľúbenú vybíjanú. Na prvom stupni boli žiaci rozdelení do štyroch družstiev , na druhom rovnako. Každý hral ako najlepšie vedel, no vyhrať môžu iba najlepší.Ocenili sme tri najlepšie družstvá z každého stupňa a získali sladkú odmenu a diplom. Bolo nám potešením, že sme aspoň takouto maličkosťou prispeli k spolupatričnosti už spomínanej problematiky a tak donútili aj naše deti rozmýšľať nad významom tohto podujatia.

Mgr. Martina Šutková