Súťaž - Športom pre Červené stužky

Spojená škola

J. Fabiniho 3
05201 Spišská Nová Ves

Naša škola so zapojila do kampane Červené stužky realizovaním školského turnaja v skoku do diaľky z miesta venovaného kampani Červené stužky v rámci aktivity Športom pre červené stužky. Turnaj sa realizoval v termíne od 8.11.2018 do 20.11.2018. V priestoroch školy bolo pripravené doskočisko, ktoré učitelia v priebehu hodín telesnej a športovej výchovy navštívili so žiakmi a tak sa zapojili do turnaja. Do školského turnaja sa na základe dobrovoľnosti mohli zapojiť aj pedagógovia. Do aktivity sa zapojilo 32 žiakov, 5 pedagógov, spolu 42 osôb.

Mgr. Katarína Šarišská