Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola

Cesta na vŕšku 1
94632 Marcelová

Futbalový turnaj „Kampaň červené stužky“

Tohoročné jesenné počasie je naozaj čarovné. Prekrásne slnečné dni lákajú všetkých , aby čo najviac času trávili na čerstvom vzduchu, športovali a stretávali sa vo veselej spoločnosti.
A tak aj naša škola usporiadala športové zápolenie s cieľom priviesť deti k športu a zároveň podporiť myšlienku Dňa červených stužiek. Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS. Kampaň Červené stužky je zameraná na mladého človeka a jeho vedenia k zdravému životnému štýlu. Aj naša škola chcela túto ušľachtilú myšlienku podporiť práve prostredníctvom tejto športovej aktivity. AIDS je predsa problém, ktorý sa dotýka celého sveta.
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová usporiadala pri tejto príležitosti jesenný turnaj v minifutbale. Podujatie prebiehalo na našom modernom multifunkčnom ihrisku. Zúčastnili sa ho tri zmiešané družstvá žiakov a žiačok 5. až 9.ročníka, ale i bývalých žiakov našej školy. Futbal u nás zaznamenáva úspech nielen medzi chlapcami, ale obľubuje a aktívne ho hrá stále viac dievčat. Turnaj prebiehal systémom hry „každý s každým“. Hrací čas jedného zápasu bol 2x25 minút. Víťaz turnaja si odniesol víťazný pohár. Ocenený bol aj najlepší brankár, strelec a najlepší hráč turnaja. Do turnaja sa zapojilo 35 žiakov a bývalých žiakov, ostatní spolužiaci hráčov povzbudzovali. Po úžasných športových výkonoch čakalo prítomných malé občerstvenie. Všetci športovci si odniesli prekrásne zážitky. Veríme, že sa nám podarilo prebudiť športového ducha v každom, kto prišiel a podporil ich. O to nám išlo. Veríme, že každým rokom bude počet športovcov a tiež priaznivcov športu našej školy narastať. Pretože len takto sme schopní zlepšiť kvalitu svojho života a naštartovať zdravší životný štýl, zlepšiť svoje fyzické či psychické zdravie a súčasne sa zabaviť. Šport spája ľudí bez ohľadu na vek, pohlavie, farbu pleti alebo zdravotné znevýhodnenie. Lebo chuť víťaziť a zabávať sa v sebe máme všetci.
Vidíme sa o rok, priatelia!

Mgr. Katarína Štupická