Súťaž - Športom pre Červené stužky

Stredná odborná škola pedagogická

Kmeťovo stromoradie 5
08001 Prešov

„V zdravom tele zdravý duch.“ Tento výrok používali už starí Gréci, no na svojej aktuálnosti nestratil nič ani v dnešnej dobe. Človek sa cíti dobre, ak je zdravý. Niekedy sa zdá byť všetko ťažké, nad naše sily. Sťažujeme sa na počasie, zápchy v meste, nudný program v televízii, nechápavých rodičov, lenivých žiakov... Je veľa vecí, ktoré nemáme, sme rozladení, ak nejde všetko hneď podľa našich predstáv. Žiaľ, zabúdame ďakovať za veci, ktoré sú pre nás samozrejmé a všedné. Medzi ne nepochybne patrí aj zdravie. Človek si uvedomí jeho hodnotu často až vtedy, keď oň príde. Nám však cenu tohto daru každý rok pripomenie kampaň Červené stužky. V roku 2018 sme sa do tejto kampane zapojili prostredníctvom aktivity „Športom pre Červené stužky.“ Vybrali sme si bowling a nielenže sa spolu veľmi dobre zabavili učitelia a žiaci, ale tiež sme si uvedomili, že podobne ako bowlingová guľa zráža k zemi kolky, často aj rôzne choroby zrážajú ľudí na kolená a vtedy potrebujú pomoc a pochopenie zo strany okolia, aby sa ako zrazené kolky mohli stále nanovo postaviť na nohy a byť pripravení čeliť ďalším problémom a užívať si pekné chvíle v kruhu ľudí, ktorých majú radi.

Jaroslava Markovičová