Súťaž - Športom pre Červené stužky

Spojená škola - Špeciálna ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Pod Kalváriou 941
95501 Topoľčany

Správa o priebehu súťaže „Športom pre Červené stužky“
realizovanej v Spojenej škole Pod kalváriou 941, v Topoľčanoch (Špeciálnej základnej škole internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou)

Športovú aktivitu „Turnaj v prehadzovanej“ v rámci súťaže „Športom pre Červené stužky 2019“ sme zrealizovali 21. októbra 2019 v dopoludňajších hodinách.
Pred samotným turnajom sa takmer všetci žiaci našej školy zúčastnili športovej aktivity tzv. “telovýchovnej chvíľky“, v ktorej mladší žiaci súťažili v drobných loptových hrách (24 žiakov; 4 vyučujúci a 2 AsUč.), žiaci roč. 4.-5. (12 žiakov, 2 učiteľky), medzi sebou súťažili v turnaji vo vybíjanej, starší žiaci roč. 6.-9. sa stretli na športovom poli a preverili si svoje sily v turnaji „volejbalovej prehadzovanej“ (18 žiakov a 3 učiteľky). Celkovo sa športových súťaží zúčastnilo 54 žiakov a 8 pedagógov).
Zodpovedná za aktivity: J. Mesárošová.

Mgr. Jana Mesárošová