Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302

Školská 302
92571 Trnovec nad Váhom

Názov školy: Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
Adresa školy: Školská 302, 925 71 Trnovec nad Váhom
Zodpovedný: PaedDr. Róbert Mittermayer
Počet zapojených žiakov: 51

Školský športový turnaj vo florbale pod názvom „Športom k Červeným stužkám“ sme zrealizovali v dvoch etapách.
1. Etapa sa konala v priebehu dní 12. – 14.11.2018, kedy sa odohrali medzitriedne zápasy žiakov II.stupňa na hodinách telesnej výchovy a športu.
2. Etapa – víťazi medzitriednych zápasov – žiaci V.A triedy a VI.A triedy odohrali finálový zápas školského športového turnaja. Finále sa odohralo 15.11.2018 a víťazom sa stali žiaci VI.A triedy.
Dievčatá, ktoré chceli podporiť myšlienku „Športom k červeným stužkám“ si zmerali sily zápasom v basketbale – 15.11.2018.
Turnaj bol venovaný kampani Červené stužky. Pripnutím červenej stužky na dres, hráči vyjadrili spolupatričnosť s kampaňou Červené stužky.

Mgr. Miriam Žigová