Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302

Školská 302
92571 Trnovec nad Váhom

Súťaž "Športom pre Červené stužky" sa niesla v duchu myšlienky "Nič nie je pre nás prekážkou".
Začala sa pripnutím symbolickej červenej stužky. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín. Každá skupina musela absolvovať štafetovo prekážkovú atletickú dráhu.
Náročnosť prekážkovej atletickej dráhy bola prispôsobená vekovej kategórii a schopnostiam jednotlivcov. Súťaže sa zúčastnilo 42 žiakov II.stupňa. Víťazom sa stali všetci, pretože naozaj nič nebolo pre nich prekážkou. Súťaž zobrali s úsmevom a nadšením, čím prejavili spolupatričnosť s poslaním posolstva nádeje.

PaedDr. Róbert Mittermayer