Súťaž - Športom pre Červené stužky

Súkromná spojená škola EES - Súkromná základná škola

Solivarská 28
08005 Prešov

Dňa 21.11.2018 prebehol na našej škole florbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili žiaci 6., 7. a 8.ročníka ZŠ.
Počet zapojených osôb: 38 žiakov.
Zodpovedná osoba: Mgr. Slavomír Benč

Mgr.Slavomír Benč, Ing.Nadežda Fedorová