Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola s MŠ

Úbrež 141
07242 Úbrež

Naša škola sa prvýkrát zapojila do kampane ,,Červené stužky “. Žiakov našej školy myšlienka boja proti zákernej chorobe AIDS/HIV veľmi nadchla. Preto sme sa dňa 22.11.2019 zapojili do súťaže ,,Športom pre Červené stužky “ turnajom v bedmintone. Všetci žiaci si pred turnajom pripli červené stužky na počesť kampane. Turnaj sa uskutočnil v telocvični našej školy. Súťažili žiaci 2. až 9. ročníka, ich počet dosiahol 110 žiakov. Boli vytvorené samostatné dvojčlenné družstvá chlapcov a dievčat. Cieľom bolo vytvoriť pozitívny postoj k športovej aktivite, vzbudiť záujem o pravidelnú športovú činnosť a pochopiť význam pohybu pre svoje zdravie. Predovšetkým však budovať medziľudské vzťahy a vôľové vlastnosti. Zodpovednou osobou za organizáciu, priebeh a hodnotenie súťaže bola pani učiteľka Mgr. Baločková Lucia

Mgr. Baločková Lucia