Súťaž - Športom pre Červené stužky

Špeciálna ZŠ pri RC

Školská 158
07661 Bačkov

Turnaj v malom futbale sa konal počas víkendu - 16. 11. 2019 zrealizoval turnaj pre chlapcov Mgr. Malcovský a 17. 11. 2019 pre dievčatá Mgr. Macková. Súťaže sa zúčastnilo 44 klientov reedukačného centra v Bačkove, z toho 25 chlapcov a 15 dievčat. Počasie nám prialo, o čom svedčí fotodokumentácia.

Mgr. Iveta Čobanová