Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola s MŠ

Lutiše 65
01305 Lutiše

Žiaci si zašportovali a zahrali si súťažne florbal, ktorý patrí k obľúbeným športovým hrám.Zasúťažili si žiaci 1.- 4. ročníka. Po nich nastúpili žiaci 5.-9. ročníka. Spolu 66 žiakov. Turnaj nemal porazených , pretože pohyb bol výhrou každého žiaka, ktorý športoval pre Červené stužky.

Veronika Hýllová