Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola

Veľké Uherce 145
95841 Veľké Uherce

Základná škola Veľké Uherce zorganizovala školský športový turnaj vo florbale s účasťou mladších a starších žiakov /chlapci aj dievčatá/ v počte 65.Keďže je florbal druhým obľúbeným športom po vybíjanej pre najmladších žiakov 3.a 4.ročníka, zorganizovali sme aj pre nich turnaj. Turnaja sa zúčastnilo 35 žiakov a odohrali pekné zápasy v rámci fair-play.

Mgr.Andrea Kapsová