Súťaž - Športom pre Červené stužky

Spojená škola

Železničná 115
059 52 Veľká Lomnica

Dňa 20.09.2018 sa uskutočnil hokejbalový turnaj žiakov našej Spojenej školy vo Veľkej Lomnici. Turnaja sa zúčastnilo 10 žiakov druhého stupňa, ktorí boli rozdelení do dvoch družstiev - červení a čierni. Žiaci si nielen zasúťažili, ale sa aj výborne zabavili. Týmto turnajom sme žiakov podporili v ich správnom postoji k vlastnému zdraviu a životu.

Ing. Mária Andrejová