Súťaž - Športom pre Červené stužky

Súkromná SOŠ

Ul. 29. augusta 4812
05801 Poprad

Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29 augusta v Poprade v týždni od 12.11.2018 do 17.11.2018 realizovala športovú súťaž v rámci kampane "Športom pre Červené stužky". Ako športovú disciplínu žiaci školy zvolili drepy. Úlohou žiakov bolo vykonať čo najviac drepov za jednu minútu.
Súťaž žiaci zrealizovali počas hodín telesnej výchovy. Okrem 268 zúčastnených žiakov sa pripojili aj učitelia telesnej výchovy Mgr. Ladislav Bolcár a Mgr. Jaroslav Michalko nielen ako morálna podpora, ale i ako rozhodcovia. Počas jednej minúty vykonali všetci žiaci spolu 13827 drepov. Hlavnou myšlienkou bolo podporiť kampaň Športom pre Červené stužky a prispieť do kampane boja proti HIV a AIDS.

Mgr. Michalko Jaroslav