Súťaž - Športom pre Červené stužky

SOŠ obchodu a služieb

Z. Kodálya 765
92447 Galanta

Aj tento rok sa naša škola zapojila do kampane „Športom pre Červené stužky“. Koordinátorka kampane Ing. Anna Švancárová spolu s učiteľmi telesnej a športovej výchovy Mgr. Petrom Mészarosom a Mgr. Ladislavom Bácsayom zorganizovali na podporu kampane volejbalový turnaj medzi študentami našej Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Galante a Súkromným bilingválnym gymnáziom v Galante pod názvom „Športom pre Červené tužky“. Turnaj sa uskutočnil dňa 15. 11. 2018 v priestoroch našej SOŠO a S v Galante. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - volejbal chlapci a volejbal dievčatá. Sme radi, že sme mohli aj týmto spôsobom prispieť do kampane boja proti HIV a AIDS.

Ing. Anna Švancárová