Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola

Odorín 65
05322 Odorín

V piatok 9.11.2018 sme zorganizovali pre všetkých žiakov našej školy, ktorých na celej škole máme len 35,súťaž vo vybíjanej. Usporiadali sme ju na počesť Červených stužiek. Prečo ideme športovať, čo znamenajú Červené stužky, to sme žiakom vysvetlili pred začiatkom vybíjanej.Nezabudli sme si pripraviť aj plagát. Ešte aj počasie nám prialo, preto sme ju mohli zorganizovať na multifunkčnom ihrisku. A že sú naši žiaci bojovní, to dokázali tak, že sme vybíjanú nemohli ani ukončiť.
Akcia je zverejnená aj na https://zsodorin.edupage.org/news/#news-210 a taktiež vo fotoalbume.

Mgr. Adriana Puškášová