Súťaž - Športom pre Červené stužky

Gymnázium V.Mihálika

Kostolná 119/8
92601 Sereď

"Športom pre Červené stužky kampane Červené stužky 2019"
Dňa 20.11.2019 sa na našom Gymnáziu Vojtecha Mihálika Sereď uskutočnil volejbalový turnaj zmiešaných družstiev. Súťaže sa aktívne zúčastnilo 35 športovcov z našich tried a samozrejme nechýbalo aj družstvo učiteľov, ktoré zaslúžene vyhralo.

Mgr. Lenka Sopčáková