Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola

Martinská 20
01008 Žilina

Dna 20.11.2018 dopoludnia sa na ZŠ Martinská 20 v Žiline uskutočnil školský športový turnaj, ktorý koordinovala pani učiteľka Mária Ondreášová.
Bol zrealizovaný v rámci kampane -Športom pre Červené stužky 2018-. Turnaj bol zameraný na športovú hru vybíjaná.

Zúčastnili sa ho žiaci:

- celý 1. stupeň (289 žiakov + 13 pani učiteliek)
- z druhého stupňa siedmaci a deviataci (100 žiakov)
- spolu: 389 žiakov

Pred začiatkom turnaja boli žiaci oboznámení s náplňou a poslaním kampane Červené stužky. Žiaci prišli na turnaj oblečení v červených tričkách, aby sme mohli vytvoriť živú stužku, ktorou sme symbolicky vyjadrili, že nám téma HIV/ AIDS nie je ľahostajná.
Ing. Mária Ondreášová,