Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola

Martinská 20
01008 Žilina

Športom pre červené stužky
V školskom roku 2019/2020 sa naša škola opäť zapojila do kampane Červené stužky. K aktivite ´´Športom pre červené stužky´´ sme sa rozhodli pristúpiť netradične. Ako športovú disciplínu sme si zvolili tanec. Okrem toho, že tanec rozvíja koordináciu pohybov, učí žiakov ako mať lepšiu kontrolu nad vlastným telom. Zároveň môže byť nápomocný pri vyjadrení pocitov a estetického cítenia. Ako pri každom pohybe, vyplavujú sa pri ňom endorfíny. Tancu sa môžu venovať obe pohlavia, a tak je dobrou cestou ako sa medzi sebou lepšie zoznámiť.
V spolupráci s triednymi učiteľkami a pani vychovávateľkami sa do súťaže zapojila celá škola cca. 600 žiakov. Pod taktovkou vedúcej ŠKD sa žiaci učili tanec letkis, ktorý má korene vo Fínsku a je veľmi obľúbený aj v ďalších severských krajinách. Postupne sa rozšíril do celej Európy, a tak sa dostal aj k nám ako obdoba našej polky.
Podujatie Športom pre červené stužky sa uskutočnilo 18.11. 2019. V priestoroch telocvične sa v predvedení tanca vystriedali všetky triedy prvého a druhého stupňa a nakoniec si zatancovali všetci spolu. Počas celého dňa nosili zamestnanci školy aj žiaci červené tričká a stužky. Pri tancovaní boli súťažné tímy označené červenou stužkou na nohe. Na začiatku podujatia mala úvodnú reč školská psychologička, ktorá žiakov oboznámila s problematikou HIV/AIDS a symbolikou červenej stužky. Spolu so žiakmi sa zamysleli nad osudmi ľudí trpiacimi týmto ochorením ako aj nad nádejou, že raz bude existovať liek. Na záver popriala žiakom, aby si tancovanie užili a svoju pozitívnu energiu na diaľku poslali tým, ktorí to najviac potrebujú.

Mgr. Júlia Švecová, Romana Kluchová