Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola Janka Matúšku

Kohútov sad 1752/4
02601 Dolný Kubín

Tento rok sme sa rozhodli zapojiť do športovej aktivity v gymnastike. Aktivitu sme zrealizovali v rámci krúžkovej činnosti, teda v poobedňajších hodinách. Boli to deti vo veku od 6 až do 12 rokov so zreteľom, prečo je šport dôležitý. Spolu s kolegom a deťmi sme cvičili na rôznych náradiach, z čoho mali deti príjemný zážitok.

Mgr.Katarína Tabačáková, PhD.