Súťaž - Športom pre Červené stužky

Stredná odborná škola

Pruské 294
01852 Pruské

Deň 25. október sme sa rozhodli venovať kampani Červené stužky, je to školský turnaj v športových aktivitách, do ktorej sa zapoja všetci žiaci školy a zamestnanci školy. Športové aktivity pod vedením telocvikárov.
Rozhlasová relácia – Červené stužky Mgr. Hajdúchová
- Stolný tenis dievčatá
- Stolný tenis chlapci
- Vybíjaná dievčatá
- Vybíjaná chlapci
- Stolný tenis víťazné družstvá dievčatá + chlapci
- Vybíjaná víťazné družstvá dievčatá + chlapci

Mgr. Janka Hajdúchová