Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola s MŠ

SNP 47
05342 Krompachy

Dňa 19.11.2018 sa na našej škole zrealizovala kampaň: "Športom pre červené stužky". V priebehu kampane sa pre žiakov nižšieho stredného stupňa vzdelávania zrealizovali prednášky a besedy na tému AIDS. Kampaň vyvrcholila basketbalovým turnajom hraným systémom 2x2, na ktorom sa zúčastnilo 30 žiakov školy pod vedením dvoch vyučujúcich Mgr. Kočiš a Mgr. Čurillová. Turnaja kampane sa osobitne zúčastnili družstvá chlapcov a dievčat z tried 6.A, 7.A, 8.A. Žiaci tak obohatili nielen svoje poznatky, ale sa aj aktívne zapojili do prospešnej kampane.

Mgr. Iveta Čurillová