Súťaž - Športom pre Červené stužky

Spojená škola

Hlavná 2
01009 Žilina-Bytčica

Naša škola v rámci podujatia Červené stužky zorganizovala školský volejbalový turnaj. Konal sa v telocvični školy dňa 29.10.2019. Zúčastnilo sa ho 5 žiackych tímov, celkovo sa do organizácie turnaja zapojilo 52 žiakov, ako diváci ďalšia stovka žiakov, a dvaja vyučujúci – Mgr. Krasnohorský a Mgr. Jamborová. Turnaj vyhrala trieda II.A. Žiaci privítali jej konanie ako preventívnej aktivity v súvislosti s bojom proti prenosu HIV vírusu.
Ing. Renáta Havlíková, Spojená škola, Hlavná 2, Žilina - Bytčica

Mgr. Krasnohorský, Mgr. Jamborová