Súťaž - Športom pre Červené stužky

Spojená škola - Školský internát

Spojená škola Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok
03401 Ružomberok

V rámci súťaže Športom pre červené stužky sme si vybrali stolnotenisový turnaj, nakoľko žiaci školského internátu tento šport veľmi obľubujú a často ho na internáte hrávajú. Do turnaja sa zapojilo približne 10 žiakov. Prvé miesto získal žiak Frederik Pisarčík, druhé Tatiana Fazekasová a tretie miesto patrilo žiačke Andrei Sivčákovej. Na priebeh súťaže a bodovanie dozerali žiaci Ján Ganobčík a Martina Maťovčíková. Víťazi si so sebou odniesli diplom a vecné ceny. Zúčastneným žiakom ďakujeme za zapojenie sa.

Mgr. Katarína Gímešová