Súťaž - Športom pre Červené stužky

Špec. základná škola s materskou školou

Lipová 622
02401 Kysucké Nové Mesto

Súťaže Športom pre Červené stužky sa zúčastnilo 15 žiakov A variantu, 4 žiaci B,C variantu a 12 žiakov s autizmom a 10 pedagógov. Žiaci B,C variantu a žiaci s autizmom sa venovali športovým aktivitám, primeraným ich postihnutiu. Žiaci A variantu súťažili vo futbalovom turnaji. Dôležité nebolo víťazstvo, ale pohyb a spolupatričnosť s HIV pozitívnymi osobami a osobami s AIDS. Žiaci boli aktívni a disciplinovaní a turnaj sa im veľmi páčil.

PaedDr. Igor Hlatký