Súťaž - Športom pre Červené stužky

Spojená škola

Štefánikova 64
08501 Bardejov

„Ťaháme za rovnakú stužku“ - Basketbalový turnaj „Červené stužky“
Dňa 14.11.2019 sa na Spojenej škole Štefánikovej v Bardejove odohral športový turnaj v basketbale, ktorý bol zasvätený kampani – Červené stužky.
Turnaj sa uskutočnil pod vedením našich šikovných telocvikárov Mgr. Vierky Kissovej a Mgr. Emila Štofana.
Do turnaja sa zapojili žiaci zo všetkých ročníkov: študijných a učebných odborov (20 dievčat a 20 chlapcov).
Tieto tímy podporovalo bohaté publikum, ktoré tvorila zvyšná časť žiakov.
Výsledky turnaja sú nasledovné
Kategória dievčatá
1. miesto 2. ročník
2. miesto 3. ročník
3. miesto 4. ročník
4. miesto 1. ročník
Kategória chlapci
1. miesto 3. a 4. ročník
2. miesto 1. / 2. ročník a 1. ročník (učebný odbor)
Vymeniť učenie za šport všetkým dobre padlo a sme radi, že sme sa mohli zapojiť do kampane „Športom pre Červené stužky“


Spojená škola Štefánikova BardejovSúhlasíme so zverejnením fotografií

Mgr. Jana Tipulová