Súťaž - Športom pre Červené stužky

Špeciálna základná škola

Partizánska 909
98055 Klenovec

V rámci trinásteho ročníka kampane Červené stužky, sme sa zapojili do súťaže: „Športom pre červené stužky“. Tento rok sme sa zapojili dvoma turnajmi. Prvý turnaj vo futbale prebiehal medzi našimi staršími žiakmi na našej škole a druhý turnaj bol zrealizovaný v ZŠ Vladimíra Mináča. Druhého turnaja, vo vybíjanej, sa zúčastnili mladší žiaci a zahrali si spolu so svojimi rovesníkmi zo základnej školy. Našim cieľom bolo podporiť myšlienku Dňa červených stužie

Mgr. Denisa Mináčová