Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola s VJM

Hlavná 30
98044 Lenartovce

Dňa 29.10.2019 sme uskutočnili na výzvu MŠVV a Š SR sútaž na tému:
"Športom pre Červené stužky".
Vybrali sme jeden typ športu a to "štafetový beh". Žiakov školy sme rozdelili do 4 skupín. Do súťaže sa zapojili všetci žiaci (61).
Popis: Disciplína prebieha v dvoch dráhach, s prekážkami. Prvý súťažiaci stojí pripravený na štarte pred štartovacou čiarou, kým nezaznie štartový signál. Po absolvovaní 40 m prekážkového behu odovzdáva štafetovú červenú stužku ďalšiemu členovi tímu a zaradí sa na koniec. Disciplína je ukončená, keď každý člen družstva absolvoval šprint aj beh cez prekážky.

Mgr. Iveta Polgáriová