Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola

P. J. Šafárika 3
97101 Prievidza

Tento rok sme sa opäť zapojili do kampane ,,Športom pre Červené stužky". Zapojili sme sa v dvoch etapách. Prvá etapa: spoločné cvičenie žiakov na hudbu, do ktorého sa zapojilo spolu 80žiakov, druhá etapa: športové súťaže družstiev a jednotlivcov, do ktorého sa zapojilo 58 žiakov. Strávili sme výborné športové dopoludnia.

Mgr. J. Kocková