Súťaž - Športom pre Červené stužky

Základná škola s MŠ

Školská 28
08233 Chminianska Nová Ves

Dátum konania: 15.11.2018
Organizátor: vyučujúci TEV Mgr. Peter Melník, Mgr.Július Pošivák
Názov aktivity: Skáčeme za červenú stužku
Stručné zhodnotenie podujatia: V rámci Svetového dňa boja proti AIDS sme sa ako škola zapojili aj do športovej aktivity Skáčeme za červenú stužku. Žiaci našej školy sa pod vedením svojich učiteľov stretli v telocvični, kde po ročníkoch skákali pravá a ľavá noha, potom znožmo na švihadlách všetko počas jednej minúty. Celkovo sa do tohto projektu zapojilo 221 žiakov z prvého aj druhého stupňa. Cieľom tohto dňa je zvýšenie verejného povedomia o zdravom životnom štýle založeného na dostatku primeraného pohybu a samozrejme zúčastnení žiaci tak vyjadrili svoje povzbudenie a solidaritu u ľudí s týmto ochorením.
Dievčatá naskákali 11975 preskokov, chlapci 13078 spolu 25053 preskokov čo v priemere na jedného žiaka predstavuje 113 preskokov.
Správu vypracovala: koordinátorka SV a VMR Mgr.Karina Gerenčérová

Mgr. Karina Gerenčérová