Súťaž - Športom pre Červené stužky

Stredná zdravotnícka škola - EKI

Námestie 1. mája 1
04801 Rožňava

Naša škola sa zapojila do tejto súťaže s aktivitou: Vybíjaná. Súťažilo 7 družstiev z radu žiakov a jedno družstvo z učiteľov. Spolu bolo zapojených 48 súťažiacich a dvaja rozhodcovia. Súťaž sa konala dňa 18. 11. 2019. Našim cieľom bolo aj takouto formou propagovať prevenciu HIV/AIDS medzi žiakmi. Akcia bola veľmi úspešná, mala pozitívny ohlas tak medzi žiakmi ako aj medzi učiteľmi. Za akciu bola zodpovedná Mgr. Antónia Beniková

Mgr. Antónia Beniková