Súťaž - Športom pre Červené stužky

Špec. základná škola

Kostolná 303/18
05995 Toporec

V mesiaci október sme v našej škole ŠZŠ Toporec na elokovanom pracovisku - Podhorany s 20 žiakmi zorganizovali rôzne športové hry a turnaje. Chlapci hrali futbal a dievčatá volejbal. Spoločne sme si vyrobili vlastný plagát. Aj touto aktivitou sme si spomenuli na ľudí, ktorí trpia chorobou HIV. V mesiaci november sa pridalo aj elokované pracovisko Jurské s 24 žiakmi a so svojím plagátom a hokejom.
Na ihrisku to iskrilo, aj keď počasie nebolo k nám dosť vľúdne, predsa sme zápas odohrali. Vyhrali tí lepší, ale úsmev na tvári a radosť z pohybu mali všetci, ešte o to viac, že sme týmto podporili peknú vec.
Športový deň sa páčil všetkým žiakom.

Hozzová Ľ.