Súťaž - Športom pre Červené stužky

Špeciálna základná škola

Rovníková 11
040 12 Košice

Tak ako minulý rok aj toho roku sme sa zapojili do súťaže Športom pre Červené stužky kampane Červené stužky. Tento rok sme si zasúťažili v stolnom tenise . Hrali sme v triedach, na školskom dvore, a átriu. Žiaci s nadšením súťažili. Do súťaže sa pridali aj pedagógovia. Do súťaže sa zapojilo 84 žiakov a 10 pedagógov. Žiaci súťažili medzi sebou ako triedne kolektívy a na záver súťažili medzi sebou dievčatá proti chlapcom a žiaci proti pedagógom. Žiakom sa táto aktivita veľmi páčila a veria, že si ju v budúcom roku zopakujú.

Mgr. Kvetoslava Strelková, Mgr. Magdaléna Koniarová