Súťaž - Športom pre Červené stužky

Gymnázium s VJM

Dunajská 13
81484 Bratislava-Staré Mesto

Aktivitu Športom pre Červené stužky zorganizovala ŽŠR nášho gymnázia pod vedením predsedu Tomáša Zemana. Akcia prebiehala dva dni:
- 21.11. sa naši študenti a predstavitelia ŽŠR zúčastnili na celodennom športovom podujatí na Gymnáziu Lajosa Kossutha (naša partnerská škola v Mosonmagyaróvári, HU), ktoré sme organizovali pre žiakov oboch gymnázií (obrázok č.1.). Predstavitelia ŽŠR pred zahájením turnaja v krátkosti predstavili kampaň Červené stužky. Žiaci sútažili v 3 športových disciplínach: futbal (chlapci a dievčatá), basketbal (chlapci), hádzaná (dievčatá).
- 22.11. bol pre študentov nášho gymnázia zorganizovaný športový deň, do ktorého sa okrem študentov zapojili i učitelia ako inštruktori a zároveň aj ako aktívni účastníci. Športové aktivity, ktoré sme zabezpečili pre účastníkov, boli nasledovné: florbal, basketbal, futbal v našej telocvični; kurz tanca a jogy pod vedením našich učiteľov v relaxačnej miestnosti (obrázok č.2.).
Vďaka kampani Červené stužky sa nám podarilo šíriť osvetu a zároveň to bola skvelá príležitosť na celodenný pohyb a bezstarostnú zábavu.

PaedDr. Kulcsárová Mónika